EMPORDÀ ENERGIA

Escalfament d’aigua sanitària, tant per particulars com per grans consums.
Aigua sanitària més recolzament a la calefacció.
Escalfament de piscines.