EMPORDÀ ENERGIA

Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica
1 – Autoconsum, sense bateries
2 – Híbrides, amb bateries