EMPORDÀ ENERGIA

Exposició internaciónal per a la tecnología Solar i Emmagatzematge d’Energia.